VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) HİZMETLERİ

Şirket içi personel istihdam etmek yerine, bundan daha ölçeklenebilir bir yaklaşım sunuyoruz. Dış kaynaklı veri sorumlusu temsilcisi (DCR) hizmetimiz, işletme sahiplerinin şirket içi personelden ziyade, kişisel veri koruma ihtiyaçları konusunda yetenekli ve tecrübeli profesyonellere erişmelerini sağlamaktadır.

Türkiye dışında yerleşik olup, Türk vatandaşlarının ve/veya Türkiye’de mukim yabancı uyruklu kişilerin kişisel verilerini toplayan veya işleyen organizasyonların, yerel bir veri sorumlusu temsilcisi atamaları gerekmektedir. Bu temsilci, Türkiye’de mukim bir Türk vatandaşı ya da Türk bir tüzel kişi olmak zorundadır. Ülkemizdeki kişisel veri koruma mevzuatı, veri sorumlularının Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu, veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerini gerekli kılmaktadır. Söz konusu temsilci, VERBİS başvurusunu tamamlamalıdır. Bu temsilci, sistem üzerinde kendisini irtibat kişisi olarak tanımlayabilir veya Türkiye’de mukim ve aynı zamanda Türk vatandaşlığına sahip farklı bir irtibat kişisi de atayabilir.

Temsilcilik hizmetimiz sayesinde, atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, sizin için aşağıdakileri hayata geçirirken, aynı zamanda Mevzuat ile uyumluluk konusunda da destek olacaktır. Bu kapsamda size sunacaklarımız:

1) Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun iletişim noktası olmak

Atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, Kurum ile iletişim noktanız olarak bir köprü görevi üstlenir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından size yöneltilen talepleri size iletirken, sizin adınıza da Kurum ile iletişime geçer.

2) Türk vatandaşlarının ve Türkiye mukimlerinin kişisel veri işleme süreçleri kapsamındaki soruların yöneltileceği taraf olmak

Atanan temsilci, bir kişi tarafından size yöneltilen her türlü başvuruyu sizin adınıza kabul ederken, KVKK Madde 11 ile beraber, çevre mevzuatlar dâhilinde yapılan başvurunun detaylarını bir analiz ile size iletir. Bununla sınırlı kalmayarak, yapılmış başvurunun yasal süre içinde tarafınızdan cevaplanıp, ilgili taraflara yönlendirilmesini takip eder ve yasal sorumluluğunuzu yerine getirmenizi sağlar.

3) VERBİS kaydı

Temsilci, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt için gerekli işlemleri yapar ve şirketiniz adına atanan irtibat kişisi aracılığı ile Türkiye’de işlediğiniz kişisel verilere dair VERBİS’te gerekli bilgilendirmeleri tamamlar. Hizmet dâhilinde süreklilik sağlanarak, şirketinizin süreçleri içinde, veri işleme faaliyetlerinizde bir değişiklik olması durumunda, ilgili güncellemeyi de VERBİS’te gerçekleştirir.

4) Mevzuat değişiklikleri kapsamındaki güncellemeler doğrultusunda sizi bilgilendirmek

Yaşayan ve her daim takip edilmesi gereken bir süreç olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat güncellemeleri, yeni uygulamalar ve mevcut uygulamalarda meydana gelen değişiklikler ile ilgili sizi Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendirir. Bunun yanı sıra, VERBİS’e beyan yükümlülüğünüz doğrultusunda da mevzuat değişikliği nedeniyle yapılması gerekenler varsa, sizinle görüşerek bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Kapsamında İlgili Mevzuat

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
MADDE 11 – DCR Yetki Kapsamı

 1. Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları, veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme,
 2. Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme,
 3. Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması hâlinde; ilgili kişilerin Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,
 4. Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması hâlinde; ilgili kişilere Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme,
 5. Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma.

Veri Sorumluları Sicili – MADDE 16

 1. Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.
 2. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.
 3. Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:
  • a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
  • b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
  • ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
  • d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
  • e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
  • f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre
 4. 3’üncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.
 5. Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

KVKK & GDPR Danışmanlık

KVKK & GDPR hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

 
 

  2003’den Beri Sektördeyiz nesil teknoloji ofis Nesil Teknoloji Arge Binası Nesil Teknoloji Anonim Şirketi 15 yılı aşkın süredir uluslararası standartlarda, kaliteli, yenilikçi ve çözüm odaklı hizmet veren bir teknoloji şirketidir. Farklı sektörlerde 1000’den fazla kuruma hizmet veren Nesil, Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan 40 farklı sektöre birçok referans proje sunmaktadır. Kamu, Kamu Kuruluşları ve Özel sektörlerine hizmet veren firmamız, TSE ve ISO sertifikalarına sahip olmakla beraber bu standartlar çerçevesinde fark yaratmayı seven ve mükemmeliyetçi iş anlayışına sahip personelleri ile Profesyonel hizmet vermektedir.

  ADRES

  Ankara Ofis Adres
  Cevizlidere Mahallesi 1256. Cadde No: 10/A Balgat, Çankaya/Ankara

  İstanbul Ofis Adres
  Oruçreis, Tekstilkent Cd Tekstilkent Plaza D:B Blok, 34235 Esenler/İstanbul

  Antalya Ofis Adres
  Fener, Tekelioğlu Cd. No:55 D:Kat 2, 07160 Muratpaşa/Antalya

  TELEFON

  Ankara
  0312 911 46 40

  İstanbul
  0212 975 00 97
  0216 232 24 33
  İzmir
  0232 423 45 33

  Adana
  0322 259 01 33

  Antalya
  0242 782 45 33

  Muğla
  0252 440 01 33

  EMAIL

  bilgi@kvkk.com.tc